He,Jian-Guo

Institution: Sun Yat-Sen University, China

Top Collaborators: Weng SP, Yu XQ, Wang PH, Guo CJ, Yang LS, Chen YH, Gu ZH, Huang XD, Yin ZX, Jia XT, Chen YG, Wan DH, Xiong CM, Liu ZY, Zhang S, Wu YY, Gu Q, Li CZ, Jia KT, Yan H

Research Interests: Virus, Cells, Infection, Proteins, Gene, White, Genes, Syndrome, Drosophila, PCR, Cdna, Immunity, Report, Role, White Spot, White Spot Syndrome Virus, Regulation, Family, Necrosis, Tissues