He,Jian-Guo

Institution: Sun Yat-Sen University, China

Top Collaborators: Weng SP, Yu XQ, Wang PH, Guo CJ, Yang LS, Chen YH, Gu ZH, Huang XD, Jia XT, Chen YG, Yin ZX, Wan DH, Xiong CM, Liu ZY, Zhang S, Wu YY, Gu Q, Li CZ, Jia KT, Yan H

Research Interests: Virus, Cells, Infection, Proteins, Gene, White, Genes, Syndrome, Drosophila, PCR, Cdna, Immunity, Report, Role, White Spot, White Spot Syndrome Virus, Regulation, Family, Necrosis, Tissues