He,Hong-Wen

Institution: Sun Yat-sen University, China

Top Collaborators: Li J, Leng SL, Fan WG, Tao RJ, Qu HG, Ren YL, Xu SC, Wan J, Zhong WY, Zhang WY, Zeng JQ, Long DH, Chen Y, Fan H, Yang GZ, Jiang Y, Zhong FF, Huang NY, Liu J, Liang YJ

Research Interests: Cells, Inhibition, Bone, Stem, Water, Bioassay, Amines, Cancer, Carbodiimides, Isocyanates, Bone Marrow, Brain, Brain Injury, Cell, Cell Survival, Choline, Choline Acetyltransferase, Fimbria-fornix, Forebrain, Gene