Hao,S

Institution: University of Michigan, USA

Top Collaborators: Liu S, Mata M, Fink DJ, Ouyang H, Zheng X, Woda BA, Sun J, Zheng W, Tang G, Wang SA, Sha C, Li J, Andersen M, Miron PM, Yi-sheng Z, Qiang L, Pechet L, Shui-yuan C, Zhang Y, Tian Q

Research Interests: Role, Pain, Efficiency, Cell, Neuropathic Pain, Cells, Bone, Bone Marrow, Marrow, Report, Patients, Calcium, Central Nervous System, Nervous System, Aids, Hiv, Spinal Cord, Water, Il-1, Transfer