Hamodrakas,Stavros J

Institution: University of Athens, Greece

Top Collaborators: Iconomidou VA, Hoenger A, Pheida D, Hamodraka ES, Antony C, Louros NN, Liakopoulos TD, Chrysina ED, Frousios KK, Baltatzis GE, Patsouris ES, Karletidi CM, Leontis A, Baltoumas FA, Theodoropoulou MC, Gypas F, Tsaousis GN, Bagos PG, Tsirigos KD, Giannelou P

Research Interests: Proteins, Amyloid, Microscopy, Spectroscopy, X-ray, Peptides, Amyloidoses, Amyloid Fibrils, Electron, Electron Microscopy, Alanine, Bioinformatics, Isoleucine, Valine, Diseases, Aging, Amyloidosis, Anp, Atrial Fibrillation, Future