Hadjichristodoulou,Christos S

Institution: University of Thessaly, Greece

Top Collaborators: Theodoridou MN, Papastergiou P, Karanika M, Vasilopoulou VA, Katsioulis AT, Tsakalof AK, Gkagtzis DC, Koukoulis GN, Syrogiannopoulos GA, Goutziana GP, Theodoridou K, Panagakou SG, Papaevangelou V

Research Interests: Children, Bacterial Meningitis, Diagnosis, Lead, Meningitis, Mortality, Antibiotic Resistance, Antibiotics, Attitude, Infections, Knowledge, Parents, Questionnaire, Questionnaires, Respiratory Infections, Role, Upper Respiratory Infections, Algorithm, Laboratory, Disease