Guryanov,A N

Institution: Xlim, UMR 6172 CNRS, University of Limoges 123 Avenue A. Thomas, 87060 Limoges, France

Top Collaborators: Likhachev ME, Yashkov MV, Aleshkina SS, Bubnov MM, Gaponov DA, Février S, Devautour M, Roy P, Salganskii MY, Dvoyrin VV, Sorokina IT, Mashinsky VM, Ischakova LD, Dianov EM, Kalashnikov VL, Khopin VF, Senatorov AK, Zotov KV, Lipatov DS, Salaganskii MY

Research Interests: Efficiency, Glass, Absorption, Glasses, Refractive Index, A Fiber, Laser, Pulse, Time, Hybrid, Light, Pulses