Guryanov,A N

Institution: Xlim, UMR 6172 CNRS, University of Limoges 123 Avenue A. Thomas, 87060 Limoges, France

Top Collaborators: Yashkov MV, Likhachev ME, Aleshkina SS, Bubnov MM, Lipatov DS, Salaganskii MY, Gaponov DA, Février S, Devautour M, Roy P, Salganskii MY, Dvoyrin VV, Sorokina IT, Mashinsky VM, Ischakova LD, Dianov EM, Kalashnikov VL, Khopin VF, Zotov KV, Senatorov AK

Research Interests: Efficiency, Glass, Absorption, Glasses, Refractive Index, A Fiber, Laser, Pulse, Time, Hybrid, Light, Pulses