Guo,Zhan-Yun

Institution: Tongji University, China

Top Collaborators: Liu YL, Shao XX, Luo X, Bathgate RA, Wade JD, Song G, Zhang WJ, Xu ZG, Jiang Q, Chi CW, Cao BY, Xu T, Qian XM, Yuan DD, Liu L, Wang XY, Peng C, Dong Y, Zhang Y, Sun HM

Research Interests: Relaxin, Human, Insulin, Cells, Family, Work, Affinity Chromatography, Chromatography, Reproduction, Iron, Cysteine, Peptide Mapping, G-protein, Food, Food Intake, Hormone, Ligands, Regulation, Plays, Role