Guo,Z X

Institution: Zhengzhou University, China

Top Collaborators: Shao Z, Li LY, Han S, Hao J, Xue X, Ruff D, Wang F, Sun Q, Jia Y, Redshaw C, Jana S, Shang C, Elsegood MR, Lu X, Shevlin SA, Kerkeni B, Luo H, Wang P, Du Y, Sun H

Research Interests: Sodium, Carbon, Thiourea, Electronic, Lithium, Ammonia, Hydrogen, Behavior, Bovine Serum Albumin, Carbon Nanotube, Electrode, Nanotube, PH, Redox, Serum, Serum Albumin, Alloy, Elements, Future, Zinc