Guo,Yue-Xian

Institution: The Third Hospital of HeBei Medical University, China

Top Collaborators: Zhang Q, Zhang YZ, Liu YT, Dong R, Wang QJ, Wang XL, Zhang YB, Wang LH, Zhang DY, Zhou LL, Zhang QF, Fu YJ, Huang ZW, Shangguang XC, Zeng XQ, Pan DD

Research Interests: Ethanol, Time, Silica, Temperature, Methanol, Water, Cholesterol, Probiotic, Strain, Analgesics, Blood, Blood Glucose, Concentrations, Diabetic Neuropathy, Dorsal Horn Neurons, Gaba, Glucose, Horn, Mediating, mRNA