Guo,Hui-qin

Institution: Affiliated Huai'an Hospital of Xuzhou Medical College, China

Top Collaborators: Wang ZJ, Hao HR, Ma SG, Xu W, Wei CL, Wu XJ, Hong B

Research Interests: Infarction, Ischemia, Lacunar Infarction