Guo,Hui-qin

Institution: Affiliated Huai'an Hospital of Xuzhou Medical College, China

Top Collaborators: Wu XJ, Hong B, Wang ZJ, Hao HR, Ma SG, Xu W, Wei CL

Research Interests: Infarction, Ischemia, Lacunar Infarction