Guo,De-an

Institution: Peking University, China

Top Collaborators: Liu X, Ye M, Qiao X, Yang M, Guan SH, Wu WY, Jiang BH, Yue QX, Miao WJ, Yang WZ, Han J, Wang Y, Xiang C, Liu CF, Jiang B, Wang Q, Cheng CR, Yin J, Wu W, Bo T

Research Interests: Medicine, Water, Chinese, Mass Spectrometry, Spectrometry, Cell, Treatment, Chromatography, Liquid Chromatography, Acids, Methanol, Time, Traditional Chinese Medicine, Tandem Mass Spectrometry, Administration, Rat, Cancer, Ganoderma, Play, Separated