Grishin,Dmitry F

Institution: Research Institute of Chemistry of the N. I. Lobachevsky Nizhny Novgorod State University, Russian Federation

Top Collaborators: Chizhevsky IT, Piskunov AV, Dolgushin FM, Davankov VA

Research Interests: Benzene, Phosphorus, Ruthenium, Electron, Heating, Minor, PH, Polymer, Polymerization, Temperatures, Toluene, X-ray, X-ray Diffraction