Grachev,Mikhail A

Institution: Centre "Bioengineering" RAS, Moscow, Russia

Top Collaborators: Likhoshway YV, Sherbakova TA, Zakharova YR, Skryabin KG, Annenkov VV, Danilovtseva EN, Zelinskiy SN, Basharina TN, Safonova TA, Korneva ES, Ravin NV, Galachyants YP, Mardanov AV, Beletsky AV, Petrova DP

Research Interests: Diatom, Diatoms, Nitrogen, Silica, Freshwater, Gene, Gene Pools, Genes, Genome, Genomes, Heterokonts, Intergenic Region, Introns, Mitochondrial Genome, Mitochondrial Genomes, Mtdna, Orf, Orfs, Organization, Phylogeny