Grachev,Mikhail A

Institution: Centre "Bioengineering" RAS, Moscow, Russia

Top Collaborators: Likhoshway YV, Beletsky AV, Petrova DP, Sherbakova TA, Zakharova YR, Skryabin KG, Annenkov VV, Danilovtseva EN, Zelinskiy SN, Basharina TN, Safonova TA, Korneva ES, Ravin NV, Galachyants YP, Mardanov AV

Research Interests: Diatom, Diatoms, Nitrogen, Silica, Freshwater, Gene, Gene Pools, Genes, Genome, Genomes, Heterokonts, Intergenic Region, Introns, Mitochondrial Genome, Mitochondrial Genomes, Mtdna, Orf, Orfs, Organization, Phylogeny