Gourgoulianis,Konstantinos I

Institution: University of Thessaly Medical School, Greece

Top Collaborators: Tsilioni I, Kostikas K, Zarogiannis SG, Hatzoglou C, Molyvdas PA, Daniil Z, Pastaka C, Tanou K, Karetsi E, Mystridou P, Antoniadou I, Dimoulis A, Papaioannou AI, Zikiri A, Tsopa P, Koutsokera A, Kiropoulos T, Skouras V, Boultadakis E, Oikonomidi S

Research Interests: Patients, Oxidative Stress, Syndrome, Play, Pleural Effusions, Role, Association, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Copd, Disease, Lung, Obstructive Pulmonary Disease, Pulmonary Disease, Serum, Apnea, Continuous Positive Airway Pressure, Nasal Continuous Positive Airway Pressure, Obstructive Sleep Apnea, Pressure, Sleep