Gounaris,Antonia

Institution: University of Athens, Greece

Top Collaborators: Provatopoulou X, Kalogera E, Zografos GC, Chrysikos D, Zografos E, Bletsa G, Flessas I, Papadimitriou CA, Zagouri F, Sergentanis TN, Kalles V, Liakou P, Georgiou G, Sagkriotis A, Nonni A, Pistos C, Athanaselis S, Spiliopoulou C

Research Interests: Breast, Cancer, Breast Cancer, Carcinoma, Carcinoma In Situ, Ductal Carcinoma, Ductal Carcinoma In Situ, Hyperplasia, Serum, Human, Dcis, Matrix Metalloproteinases, Metalloproteinases, Mmps, Timp, Timp-1, Timp-2, Tissue, Biomarkers, Biopsy