Goumenos,Dimitrios S

Institution: University Hospital of Patras, Greece

Top Collaborators: Papasotiriou M, Kalliakmani P, Sotsiou F, Charonis A, Sonikian M, Papachristou E, Koukoulaki M, Gerolymos M, Karagianni F

Research Interests: Patients, Glomerulonephritis, Treatment, Kidney, Calcium, Magnesium, Ciclosporin, Drugs, Iga, Iga Nephropathy, Nephrotic Syndrome, Renal Transplantation, Syndrome, Transplantation, Injury, Myofibroblasts, Tissue, Disease, Hyperphosphatemia, Kidney Disease