Goulas,A

Institution: Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Top Collaborators: Molyva D, Raikos N, Daferera N, Kokkas V, Kalokasidis K, Mirtsou V, Kokkas B, Mastrogianni O, Gbandi E, Orphanidis A, Goutziomitrou E, Kolibianakis EM, Tarlatzis BC, Kosmidou M, Hatzitolios AI, Savopoulos C

Research Interests: Allele, Blood, Smoking, Sodium, Apolipoprotein, Apolipoprotein A-i, Associations, CAT, Catalase, Cholesterol, Gene, Genotypes, High Density Lipoprotein Cholesterol, Homeostasis, Hypertension, Insulin, Insulin Resistance, Linear Model, Lipoprotein, Lithium