Goulas,A

Institution: Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Top Collaborators: Raikos N, Molyva D, Savopoulos C, Daferera N, Kokkas V, Kalokasidis K, Mirtsou V, Kokkas B, Mastrogianni O, Gbandi E, Orphanidis A, Goutziomitrou E, Kolibianakis EM, Tarlatzis BC, Kosmidou M, Hatzitolios AI

Research Interests: Allele, Blood, Smoking, Sodium, Apolipoprotein, Apolipoprotein A-i, Associations, CAT, Catalase, Cholesterol, Gene, Genotypes, High Density Lipoprotein Cholesterol, Homeostasis, Hypertension, Insulin, Insulin Resistance, Linear Model, Lipoprotein, Lithium