Goryunkov,Alexey A

Institution: Lomonosov Moscow State University, N/A

Top Collaborators: Ioffe IN, Lukonina NS, Markov VY, Ruff A, Rybalchenko AV, Schuler P, Semivrazhskaya OO, Speiser B, Troyanov SI, Magdesieva TV, Samoylova NA, Belov NM, Brotsman VA

Research Interests: Sodium, Anions, Electron, Fullerene, Methods, Polar Region, Redox, Transfer, X-ray