Gorshunov,Boris P

Institution: A M Prokhorov General Physics Institute of RAS, Russia

Top Collaborators: Uvarov OV, Kalinushkin VP, Zhukova ES, Prokhorov AS, Spektor IE, Yuryev VA, Arapkina LV, Storozhevykh MS, Chapnin VA, Chizh KV

Research Interests: Germanium, Absorption, Charge, Films, Growth, Light, Quantum Dot, Quantum Dots, Temperature, Temperatures