Golovin,Andrey V

Institution: Lomonosov Moscow State University, Russian Federation

Top Collaborators: Kopylov AM, Tsvetkov PO, Makarov AA, Reshetnikov RV, Sponer J, Rassokhina OI

Research Interests: Calorimetry, DNA, Hybrid, Ions, Mechanics, Molecular Dynamics, Molecular Dynamics Simulation, Play, Quadruplex DNA, Roles, Stem, Thrombin, Time