Georgoulis,Anastasios

Institution: University of Ioannina, Greece

Top Collaborators: Vasiliadis HS, Paschos N, Fotopoulos VC, Tzinia A, Tzurbakis M, Kalfakakou V, Levidiotou-stefanou S, Xenakis TA, Mitsionis G, Moraiti CO, Stergiou N, Motsis E

Research Interests: Exhibits, Gait, Human, Pathology, Tendon, Aids, Arthritis, Bacteria, Degenerative Arthritis, Gelatinase, Knee, Matrix Metalloproteinases, Metalloproteinases, Mmps, Timp, Timp-1, Tissue