Georgieva,Sofia G

Institution: Russian Academy of Sciences, Russia

Top Collaborators: Nikolenko JV, Nabirochkina EN, Shidlovskii YV, Krasnov AN, Gurskiy DY, Stepchenko AG, Pankratova EV, Doronin SA, Gulag PV, Vorobyeva NE, Kopytova DV, Orlova AV

Research Interests: Drosophila, Gene, Transcription Activation, Association, Biogenesis, Gene Expression, mRNA, RNA, RNA Polymerase, RNA Polymerase Ii, Adult, Binding Sites, Cells, Central Nervous System, Embryo, Eye, Nervous System, Ecdysone, Gene, A, Human