Georgakopoulos,C

Institution: Olympic Athletic Center of Athens "Spyros Louis", Kifisias, Maroussi, Greece

Top Collaborators: Koupparis M, Lyris E, Angelis YS, Tsantili-kakoulidou A, Vonaparti A, Panderi I, Fragkaki AG, Kokotos G, Peters RJ, Nielen MW, Athanasiadou I, Thomaidis NS, Koupparis MA, Kioukia-fougia N, Fragkaki A, Kiousi P, Leontiou IP, Dimopoulou H, Tsivou M

Research Interests: Chromatography, Mass Spectrometry, Spectrometry, Time, Steroids, Laboratories, Liquid Chromatography, Urine, Identification, Paper, Testosterone, Horse, Methods, Sport, Water, Pca, Gas Chromatography, Retention, Diuretics, Screening