Ge,Jun-Bo

Institution: No. 88 Hospital of PLA, China

Top Collaborators: Wu CN, Fu MQ, Xia G, Wang KQ, Zou YZ, Chen ZW, Qian JY, Ma JY, Li ZF, Zhou DX, Wang QB, Pan WZ, Zhang L, Zhang CY, Sun AJ, Zhang SN

Research Interests: Patients, Glucose, Artery, Coronary Artery, Coronary Artery Disease, Disease, Drug-eluting Stent, Prognosis, Risk, Risk Factors, Stent, Troponin, Troponin T, Atrial Septal Defect, Brain, Brain Natriuretic Peptide, Control Group, Hemodynamic, Hormone, Hypertension