Gao,Ru-Yu

Institution: Tianjin Medical University, China

Top Collaborators: Huang YP, Liu ZS, Zheng C

Research Interests: Silica, Future, Polymer, Polymerization, Schiff Base, Sol