Gao,Jiang-Yun

Institution: Chinese Academy of Sciences, China

Top Collaborators: Wu JH, Kang ZH, Jiang Y, Wang L, Wang HH, Fan YF, Wang R, Du DM, Zhang XJ, Wang G, Xue Y, Liu SS, Zhang B, Yan XZ, Fan XL, Barrett SC, Lin H, Chen LL, Zhou X, Zang JF

Research Interests: Light, Pulse, Time, Water, Back, Pulses, Isotopes, Report, Population, Transfer, Fecundity, Plants, Pollination, Rain, Season, Wind, Concentration, Exhibits, Flexibility, Kinetics