Gai,Yue

Institution: Nanjing University, China

Top Collaborators: Song L, Zhang H, Li C, Qiu L, Liu S, Chen W, Fang K, Jiang X, Yuan B, Chen Q, Ding WQ, Liu PS, Wu SS, Mu C, Lin SC, Zhao J, Shen J, Wang L

Research Interests: Oxygen, Cellulose, Ethanol, Acids, Amino Acids, Bacterial Infection, Cdna, Chinese, Control Group, Hepatopancreas, Immune System, Infection, Listonella, Molecular Weight, mRNA, Open Reading Frame, Orf, PCR, Peroxidase, Peroxiredoxin