Fukumoto,Hitoshi

Institution: Shiroyama Hospital, Japan

Top Collaborators: Takehara K, Furubayashi K, Kurotobi T, Tsuchida T, Shimada Y, Kino N, Yano K, Tonomura D

Research Interests: