Fu,Guo-Sheng

Institution: Zhejiang University, China

Top Collaborators: Zhao YB, Qiu FY, Zheng H, Jin CY, Jiang CY, Ding F, Jiang RH, Zhou YC, Matsuo S, Liu Q, Fan YQ, Zhang ZW, Shen CJ, Jiang WB, Zhao W, Huang H, Li CL, Zhang JH, Wang Y, Song XX

Research Interests: Cell, Kinase, L-arginine, Play, Role, Thymosin, Adenosine, Vein, Beta-galactosidase, Catalytic Subunit, Catalytic Subunit, Telomerase, Galactosidase, Reverse Transcriptase, Senescence, Staining, Telomerase, Telomerase Reverse Transcriptase, Telomere, Transcriptase, Upregulation