Fu,Guo-Sheng

Institution: Zhejiang University, China

Top Collaborators: Qiu FY, Zheng H, Zhao YB, Jiang RH, Zhou YC, Matsuo S, Liu Q, Fan YQ, Zhang ZW, Shen CJ, Jiang WB, Zhao W, Huang H, Li CL, Zhang JH, Wang Y, Shen XH, Song XX, Xu SJ, Jin CY

Research Interests: Cell, Kinase, L-arginine, Play, Role, Thymosin, Adenosine, Vein, Beta-galactosidase, Catalytic Subunit, Catalytic Subunit, Telomerase, Galactosidase, Reverse Transcriptase, Senescence, Staining, Telomerase, Telomerase Reverse Transcriptase, Telomere, Transcriptase, Upregulation