Florek,Ewa

Institution: Poznan University of Medical Sciences, Poland

Top Collaborators: Kulza M, Cimino F, Piekoszewski W, Chuchracki M, Marzec E, Olszewski J, Ignatowicz E

Research Interests: Hydrogen, Smoke, Tobacco, Water, Air, Cornea, Disease, Endothelium, Epithelium, Ion Transport, Proteins, Rat, Relaxation, Relaxations, Temperature, Temperatures, Tissue, Alcohol Abuse, Diseases, Humans