Filippatos,Gerasimos

Institution: Attiko University Hospital, Greece

Top Collaborators: Farmakis D, Parissis JT, Anastasiou-nana M, Kremastinos DT, Paraskevaidis IA, Kostikas K, Katsivas A, Ikonomidis I, Kourouklis SP, Vagiakis E, Rafouli-stergiou P, Paraskevaidis I, Dimopoulou I, Zerva A, Dima K, Parissis J, Fountoulaki K, Rigas A, Nikolaou M, Bistola V

Research Interests: Heart, Heart Failure, Patients, Prolactin, Breathing, Continuous Positive Airway Pressure, Pressure, Sleep, Sleep Disordered Breathing, Axis, Depression, Depressive Symptoms, Serum, Cardiovascular Disease, Disease, Hospital, Injury, Minor, Sensitivity, Troponin