Fidelis,Krzysztof

Institution: University of California, USA

Top Collaborators: Kryshtafovych A, Dmytriv Z, Monastyrskyy B, Krysko O, Daniluk P

Research Interests: Evaluation, University, Evaluations, Measures