Fidelis,Krzysztof

Institution: University of California, USA

Top Collaborators: Kryshtafovych A, Monastyrskyy B, Krysko O, Daniluk P, Dmytriv Z

Research Interests: Evaluation, University, Evaluations, Measures