Feng,Zi-Jian

Institution: China-Japan Friendship Hospital, China

Top Collaborators: Liu Y, Qiu YZ, Chen JT, Fang HH, Dong XP, Yin WD, Li CG, Su N, Zhang XM, Zhong X, Yang M, Wu J, Liu SZ, Dong SS, Zhang WL, Lu M, Lin JT, Zhou JC, Liu LY, Wang X

Research Interests: Virion, European Union, Hemagglutination, Inhibition, Adults, Avian Influenza, Children, Influenza, Influenza A Virus, Pandemic, Safety, Vaccines, Virus