Feng,Yong-Jun

Institution: Beijing Institute of Technology, China

Top Collaborators: Chen LL, Xu XM, Sun ZB, Zhang H, Yuan XF, Wang YX, Wang YH, Li WW, Zhang Y, Zhao JB, Yang YL, Zeng RJ, Liu HQ, Sun YY, Lu M, Xi XW, Qiao QQ

Research Interests: Gene, Iron, Ability, Cells, E-cadherin, Epithelial-mesenchymal Transition, Homeobox, Homeobox Gene, Phenotype, Placental Development, Placentas, Plays, Preeclampsia, RNA, RNA Interference, Role, Snail, Trophoblast, Trophoblasts, Acids