Feng,Xiao-Yuan

Institution: Affiliated Hospital of Medical School of Ningbo University, China

Top Collaborators: Zhou SS, Zhou XN, Zhang QF, Wang JH, Sun GF, Zhang J, Shao CW, Zuo CJ, Hao J, Zheng JM, Yin JH, Wang RB, Xia ZG

Research Interests: Awareness, Knowledge, Malaria, School, Schools, Students, Ciprofloxacin, Infections, Pancreatitis, Scintigraphy, Secondary Infections, Swine, Tomography