Feng,Wen-Li

Institution: Chongqing Medical University, China

Top Collaborators: Tao K, Gao M, Huang SF, Peng Z, Xiao Q, Zhong L, Li YJ, Wang HX, Luo HW, Yuan Y, Huang ZL, Zhu XY, Ji MS, Li CL, Huang ZG, Zeng JM, Cao WX, Luo QP, Xiao H, Wen JP

Research Interests: Cells, Leukemia, Mice, Apoptosis, Tyrosine, Role, Tumor, Cell, Chronic Myeloid Leukemia, Kinase, Myeloid Leukemia, Gene, Chronic Myelogenous Leukemia, Myelogenous Leukemia, Mesylate, Tyrosine Kinase, Phosphorylation, Therapeutic, Cytoplasm, Cancer