Feng,Ming-Guang

Institution: Zhejiang University, China

Top Collaborators: Ying SH, Xie XQ, Wang ZL, Lu JD, Guan Y, Shan LT, Wang J, Huang BF, Liu Q, Li JG, Tian CG, Li J

Research Interests: Beauveria, Beauveria Bassiana, Fructose, Growth, Virulence, Cell, Cell Wall, Conidia, Metarhizium, Time, Germination, Fungus, Gene, Metarhizium Anisopliae, Strain, Dehydrogenase, Family, Mannitol, Enzymes, Insect