Feng,Fengqin

Institution: Zhejiang University, China

Top Collaborators: Wang H, Zhang H, Taxipalati M, Que F, Hirata S, Bian J, You H, Schanze KS, Wang J, Reynolds JR, Zang YF, Zheng FL, Meng CL, Li D, Leung HO, Xia Z, Marshall MD, Deng Z, Yu L, Liu X

Research Interests: Oxygen, Water, Methanol, Escherichia, Escherichia Coli, Staphylococcus, Staphylococcus Aureus, Cell, Role, PCR, Ability, Literature, Electron, Nitrogen, Sulfur, Calorimetry, Differential Scanning Calorimetry, Glycerol, Micelles, Hydrogen