Fang,Herbert Han-Ping

Institution: The University of Hong Kong, China

Top Collaborators: Zhang T, Zhang M, Li B, Lu XY, Zhang XX, Shao MF, Yang P, Zhang J, Jia HW, Yang Y, Liang DW, Chao Y, Gao DW, Shih K, Zhu HG, Li XY, Huang QG, Li FM, Nie Q, Wang RM

Research Interests: Treatment, Bacteria, Genes, Plants, Water, Antibiotics, Environment, Sewage, Marine Sediment, Antibiotic Resistance, DNA, Environments, Methods, PCR, Polymerase Chain Reaction, Real-time PCR, Time, Clone, Electron, Relatives