Fan,Xue-Gong

Institution: Central South University, China

Top Collaborators: Zhou RR, Dai XH, Li N, Xiao MF, Zhang BX, Huang Y, Zhao SS, Huang ZB, Liu HB, Zou MX, Zhang P, Wang H, Hu GS, Yaser AM, Zhong BY, Duan CJ, Tian W, Tang DL, Liu YH, Liu XQ

Research Interests: Patients, Hepatitis, Serum, Treatment, Liver, Hmgb1, Cells, Concanavalin A, Mice, B Virus, Chronic Hepatitis, Chronic Hepatitis B, Hepatitis B, Hepatitis B Virus, Virus, Inflammation, Injury, Liver Failure, Mortality, Time