Fan,Jian-Gao

Institution: Shanghai Jiaotong University School of Medicine, China

Top Collaborators: Liu Q, Mo GY, Rao GR, Zhang Z, Pan Q, Duan XY

Research Interests: Alcoholic, Disease, Fatty Liver, Liver, Liver Disease, Alcoholic Fatty Liver, Animal, Animal Model, B Virus, Character, Chronic Hepatitis, Chronic Hepatitis B, Hepatitis, Hepatitis B, Hepatitis B Virus, Infection, Virus, Alcohol Abuse, Alcohol Drinking, Alcoholic Liver Disease