Efstathopoulos,Nicolas

Institution: Agia Olga Hospital, Greece

Top Collaborators: Lallos S, Tsaganos T, Giamarellos-bourboulis EJ, Nikolaou VS, Koutsostathis S, Korres D, Lazarettos J, Kanavakis E, Papavassiliou AG, Sapkas G, Panousis K, Kotsaki A, Papalois A, Lykoudi I, Kottis G, Setaki P, Fassoulaki A, Georgitsi M, Roumeliotis L, Lepetsos P

Research Interests: Patients, Animals, Necrosis, Survival, Trauma, Tumor, Tumor Necrosis Factor, Pain, Animal, Concentrations, Death, Growth, Liver, Rabbits, Serum, Spleen, Tumor Necrosis Factor-alpha, Vital Signs, Anesthesia, Knee