Efstathopoulos,Nicolas

Institution: Agia Olga Hospital, Greece

Top Collaborators: Lallos S, Nikolaou VS, Tsaganos T, Giamarellos-bourboulis EJ, Korres D, Koutsostathis S, Setaki P, Fassoulaki A, Georgitsi M, Roumeliotis L, Lepetsos P, Xypnitos F, Pampanos A, Lazarettos J, Kanavakis E, Papavassiliou AG, Sapkas G, Panousis K, Kotsaki A, Papalois A

Research Interests: Patients, Animals, Necrosis, Survival, Trauma, Tumor, Tumor Necrosis Factor, Pain, Animal, Concentrations, Death, Growth, Liver, Rabbits, Serum, Spleen, Tumor Necrosis Factor-alpha, Vital Signs, Anesthesia, Knee