Duan,Xiang-Lin

Institution: Hebei Normal University, China

Top Collaborators: Chang YZ, Wu WS, Liu YQ, Zhao B, Wang HT, Ding H, Yan CZ, Shi H, Zhao YS, Chang SY, Yu P, Zhao CY, Guo P, Cui R, Qian ZM, Yoshida K, Qiao YT

Research Interests: Iron, Gene, mRNA, Regulation, Serum, Transferrin, Ferritin, Ceruloplasmin, Gene Knockout, Knockout Mice, Liver, Metabolism, Mice, Tissue, Absorption, Anemia, Athletes, Blood, Blood Cells, Cells