Du,Zi-Ming

Institution: Sun Yat-Sen University Cancer Center, China

Top Collaborators: Xi SY, Huang MY, Liang JZ, Jiang YX, Li YH, Zhou ZW, Ernberg I, Wu QL, Yan SM, Tang JJ, Huang CY

Research Interests: Adenocarcinoma, Cancers, Finger, Gene, Human, Metastasis, Metastasis Suppressor Gene, Suppressor Gene, Tumor, Zinc, Zinc Finger