Drosos,A A

Institution: University of Ioannina, Greece

Top Collaborators: Voulgari PV, Markatseli TE, Papagoras C, Chatzikyriakidou A, Georgiou I, Saougou I, Tsifetaki N, Alamanos Y, Kaltsonoudis E, Hyphantis T, Argyropoulou MI, Zikou AK, Georgiadis AN, Botzoris V, Iliou C, Zioga A, Argyriou ES, Papagoras CE, Palieraki K, Kotsis K

Research Interests: Patients, Arthritis, Rheumatoid Arthritis, Treatment, Disease, Necrosis, Spondylitis, Role, Ankylosing Spondylitis, Patient, Psoriatic Arthritis, Tumor, Tumor Necrosis Factor, Diseases, Association, Drugs, Laboratory, Sclerosis, Risk, Therapeutic