Drosos,A A

Institution: University of Ioannina, Greece

Top Collaborators: Voulgari PV, Papagoras C, Markatseli TE, Chatzikyriakidou A, Georgiou I, Saougou I, Tsifetaki N, Alamanos Y, Kaltsonoudis E, Hyphantis T, Argyropoulou MI, Zikou AK, Georgiadis AN, Botzoris V, Iliou C, Zioga A, Kaltsonoudis ES, Tsimihodimos V, Elisaf MS, Tselepis AD

Research Interests: Patients, Arthritis, Rheumatoid Arthritis, Treatment, Disease, Necrosis, Spondylitis, Role, Ankylosing Spondylitis, Patient, Psoriatic Arthritis, Tumor, Tumor Necrosis Factor, Diseases, Association, Drugs, Laboratory, Sclerosis, Risk, Therapeutic