Drobot,Lyudmyla

Institution: National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Top Collaborators: Kozlova N, Basaraba O, Pasichnyk G, Palyvoda K, Bobak Y, Barska M, Mayevska O, Rzhepetsky Y, Shuvayeva H, Lyzogubov V, Usenko V, Savran V, Volodko N, Samoylenko A, Buchman V, Vynnytska-myronovska B, Kietzmann T, Byts N

Research Interests: Epidermal Growth Factor, Adenocarcinoma, Adenocarcinomas, Apoptosis, Breast, Breast Cancer, Cancer, Cell Adhesion, Cell Motility, Kinase, Lymph, Lymph Node, Metastases, Migration, Patients, Phenotype, Tumor, Wound, Wound Healing