Drobot,Lyudmyla

Institution: National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Top Collaborators: Basaraba O, Pasichnyk G, Palyvoda K, Bobak Y, Barska M, Mayevska O, Rzhepetsky Y, Shuvayeva H, Lyzogubov V, Usenko V, Savran V, Volodko N, Samoylenko A, Buchman V, Vynnytska-myronovska B, Kietzmann T, Byts N, Kozlova N

Research Interests: Epidermal Growth Factor, Adenocarcinoma, Adenocarcinomas, Apoptosis, Breast, Breast Cancer, Cancer, Cell Adhesion, Cell Motility, Kinase, Lymph, Lymph Node, Metastases, Migration, Patients, Phenotype, Tumor, Wound, Wound Healing