Dong,Yu-Hui

Institution: Peking University, China

Top Collaborators: Gao ZQ, Zhang H, Xu JH, Wang WJ, Shtykova EV, Wei Y, Liu GF, Su XD, She Z, Shen YQ, Zhao L, Liu Y, Ji CN, Hou HF, Yang X, Lin ZR, Liu QS, Li JG, Qu K, Zhang L

Research Interests: Role, Escherichia, Escherichia Coli, Proteins, Secretion, Bacteria, X-ray, PH, DNA, Play, Cells, Inhibition, Concentration, Kinetics, Family, Paper, Membrane, Adomet, Methylation, Report